начало
избор на брой
"Морски колекции"
ПОЩЕНСКА КАРТИЧКА ЗА TOMIS – ПЪРВИЯТ ПОСТРОЕН В РУМЪНИЯ 55 000-ТОНЕН РУДОВОЗ
Дигиталната колекция на „Морски вестник” се попълни с интересна находка: пощенска картичка за TOMIS – първият построен в Румъния 55 000-тонен рудовоз. Интересно защо, на пощенската картичка е показан моделът на кораба, а не самият кораб. На обратната страна на картичката надписът е на три езика: румънски, английски и руски. От него научаваме, че моделът е притежание на румънския Военноморски музей в Констанца. TOMIS е първото име на Констанца. Посочената година 1975 вероятно е годината на строителството на рудовоза, като годината на издаването на картичката е тази, или малко по-късно.
Ако се върнем назад и към историята на българското корабостроене, ще видим, че до 1975 г. у нас се строят 38 000 тонни бълкери, които са способни да пренасят леки и тежки руди. През 1976 г. е спуснат на вода 100 000-тонният (по-точно 96 795 тонен) танкер „Хан Аспарух”. Няколко години по-късно обаче румънското корабостроене се ориентира към строителството на още по-големи рудовози и танкери. Доколко това е успешно начинание, е друга, при това - спорна тема, както все още е спорна и темата за „Хан Аспарух”...
МОРСКИ ВЕСТНИК
Пощенската картичка с изображението на модела на 55 000-тонния рудовоз TOMIS, лице.
Пощенската картичка с изображението на модела на 55 000-тонния рудовоз TOMIS, гръб.