начало
избор на брой
"Морски колекции"
РАЗХОДКА НА УЧЕНИЦИ С ЦАРСКАТА ЯХТА „ВЯРА”
(1923 Г.)

Още на подготвителната конференция на Българския народен морски сговор, състояла се на 26, 27 и 28 август 1922 г. във Варна, се приемат насоките за работа на клоновете на организацията в страната, сред които на водещо място е посочено: „Активизиране на проагандата чрез живото слово чрез организиране на морски и речни екскурзии...” В това отношение ръководството на организацията тясно взаимодейства с командването на военния флот (тогава Морска полицейска служба във Варна и Дунавска речна полицейска служба в Русе). Организираните екскурзии широко са отразени в печата, а за отзвука на една от тях можем да разберем по една снимка от 25 май 1923 г.
На снимката се вижда миночистачната лодка „Вяра” (използвана периодично и като царска яхта от Борис ІІІ) и една гребна лодка десеторка, взета на буксир. И двата плавателни съда са натоварени до краен предел от екскурзианти, сред които се виждат и военни моряци. Гладката повърхност на водата показва, че времето е спокойно и претоварването на плавателите съдове не е проблем за сигурността на екскурзиантите. Ето какво гласи текста на гърба на снимката: „Спомен от екскурзията ни до Евксиноград – Св. Константин, Варна. 25.V.1923 год. Варна. Анка Войчева, уч. от V „б” реален клас” (бел. ред.: V-и реален клас съответства на ІХ-и сегашен клас).
Очевидно, организаторите на екскурзията са се погрижили и за фотограф, който да направи снимки за спомен на участниците. Така пропагандният ефект от екскурзията е по-голям, а споменът от нея – много по-траен.

МОРСКИ ВЕСТНИК
Снимката ни е предоставена от антикваря Христо ДОСЕВ – Варна (do_sev@mail.bg)
Снимка от ученическата екскурзия, организирана на 23 май 1923 г. на борда на царската яхта „Вяра”
Обратната страна на снимката с цитирания надпис