начало
избор на брой
"Морски колекции"
Публикува се за първи път:
СНИМКА НА МОРЯК ОТ ПАРАХОДА „БОРИС”
Благодарение на съдействието, оказано ни от приятеля на „Морски вестник” – антикварят Христо Досев от Варна, можем да ви представим снимка на униформен моряк от парахода „Борис” на Българското търговско параходно дружество. Снимката е на моряк в цял ръст, с барета (безкозирка) и с лента, върху която има надпис „Борисъ”. Напетият мустакат мъж очевидно е с униформа, иначе не би бил с униформена барета. Най-вероятно снимката е направена преди 1914 г., когато влиза в сила „Правилник за униформеното облекло на екипажа на Българското Търговско Параходно Дружество в гр. Варна”. Униформата на представения моряк влиза в противоречие с този правилник, защото съгласно неговите изисквания, всички категории – от капитана до матроса, носят само фуражки, т.е. – баретата е отпаднала.
Но в същия правилник намираме нещо интересно, което кореспондира с представената снимка: „За матрозите и огнярите: ... Кожухче от чер шаек, късо, за зимно време”. Кожухчето е именно такова. Съгласно правилника, приет през 1913 г., такова кожухче могат да носят „боцманите, дърводелците, готвачите, камариерите, матрозите и огнярите”. За офицерския състав е посочено: „Шинел или късо кожухче (за зимно време) от чер плат”.
МОРСКИ ВЕСТНИК
Оригиналът на снимката е на антикваря Христо Досев
(do_sev@mail.bg) от Варна и се публикува за първи път.
Моряк от екипажа на парахода „Борис”
„Правилник за униформеното облекло на екипажа на Българското Търговско Параходно Дружество в гр. Варна”, отпечатан в „Търговска Печатница” – Варна, 1913 г.