начало
избор на брой
"Морски колекции"
КАРТИЧКА С ИЗОБРАЖЕНИЕТО НА ЯХТАТА
„БУЛКОН СТАР“ ОТ 1990 Г.

На 19 май т.г. информирахме читателите на „Морски вестник”, че:
„Пристанище Варна“ ЕАД ще реализира и проект за обособяване на музей на ветроходството на открито, следвайки ангажиментите си за подкрепа и популяризиране на морските спортове. Съвместно с Община Варна се планира разполагането на яхта „Булкон стар“ в оживен район на града. Яхтата е донесла международна слава на родното ветроходство, но към момента е негодна за плаване. „Пристанище Варна“ ЕАД ще я приведе в състояние, което позволява тя да стане експонат.
По този повод представяме на нашите читатели Картичка с изображението на яхтата „Булкон стар“ от 1990 г. Тя е ценна не само с лицевата си част. Това изображение е популярно. На гърба на картичката има текст на английски език, от който става ясно, че спонсорството на контейнерния сервиз на Параходство „Български морски флот“ - БУЛКОН, за изявите на „Булкон стар“ е започнало на 8 юни 1983 г. Картичката е издадена по повод седмата годишнина на това сътрудничество и предстоящото участие на яхтата в Two-Handed Transatlantic Race 1990. Припомня се и победата на яхтата в тази регата за двучленни екипажи през 1986 г. (победителка в своя пети клас и 13-та в общото класиране). Картичката е с размери 17,5 см на 12,5 см. Данни за тиража и за печатницата засега не са издирени.
Как се появява у нас тази яхта, закупена от ФРГ, след като основното количество състезателни яхти по това време са доставени само от Полша? Потърсихме отговор на този въпрос и информацията получихме от к.д.п. Николай Йовчев - генерален директор на СО „Воден транспорт“ (1969 - 1989 г.):
„Доставките яхти бяха от фонда СБКМ (социални битови и културни мероприятия) на СО „Воден транспорт”, съгласно тогава действащата финансова система за икономическата и производствена дейност на държавата. За целта
Картичката с изображението на яхтата „Булкон стар“ от 1990 г., лице.

Картичката с изображението на яхтата „Булкон стар“ от 1990 г., гръб.
във фонда имаше предвидени валутни лимити само по първо направление (рубли). Полша беше производител на яхти и това ни осигуряваше доставките, като ползвахме възможностите на ВТО „Корабоимпекс” и „Трансимпекс”, но най-вече първите, тъй като те имаха големи обеми доставки за корабостроенето чрез полската търговска фирма „Центромор”. Доставените яхти от Полша бяха основно за пристанищните клубове във Варна и Бургас, и за клуба „Бриз”.
Единствено доставката на БУЛКОН СТАР беше в долари, в СБКМ нямаше такъв лимит, ползвахме получаване на валута от резерва на министъра на транспорта, който се формираше от преизпълнението на валутния план на транспортния отрасъл. Тогавашният транспортен министър Васил Цанов ни предостави сума от 80 000 долара (така съм запомнил) с разбирането, че има потребност за закупуването на яхта за мащабни състезателни прояви. Изборът беше направен от Иван Георгиев (Зъбата) - по-късно първи главен механик на учебния ветроход „Калиакра”, той имаше информация за какви цели е строена яхтата и какви резултати са постигнати при участията й в състезания.
Чрез Параходство БМФ се осигуряваха валутните разходи на екипажа и на яхтата „Булкон Стар” зад граница. БМФ даваха нареждане до агентите си в съответните държави да ги погасяват и включват в дисбурсментските сметки на корабите. Сумите бяха незначителни и БМФ нямаше потребност от възвръщане. При тези обстоятелства очевидно е заслужено една яхта да рекламира модерния контейнерен бизнес, който тогава БМФ активно развиваше с основна база терминал Порт Варна. Световна практика е зад плаванията на такива състезателни яхти да стоят солидни фирми”.
Благодарим на капитан Йовчев за тази информация и се надяваме тя да достигне до тези, които ще подготвят яхтата „Булкон стар“ като експонат на музей на ветроходството. Защото е важно да се знае и кой е стоял зад успехите, постигнати от екипажа й.
Атанас ПАНАЙОТОВ