начало
избор на брой
"Морски колекции"
СНИМКА НА МОТОРНИЯ КАТЕР „БАЛЧИК” ОТ
БЪЛГАРСКИЯ БЕЛОМОРСКИ ФЛОТ (1943 Г.)

Известно е, че на 1 май 1941 г. Българският Беломорски флот поема граничната и семафорно-наблюдателната служба в Дедеагач, а на 2 май 1941 г. - - в Портолагос и Кавала. Започва формирането и на плавателния парк на флота, който към м. октомври 1944 г. наброява над 20 плавателни съда. Сред тях е и моторният катер „Балчик”, за който все още знаем твърде малко. В книгата на Вълкан Вълканов „Българският Беломорски флот” (Варна, 2007, стр. 110) „Балчик” е посочен като кораб. Но на снимката, която се съхранява във Военноморския музей във Варна този плавателен съд не може да бъде категоризиран като кораб (предвид размерите му), а като моторен катер.
Снимката е направена през 1943 г. край остров Тасос. Там базира част от дружината морска пехота, подсилена с батареи на бреговата артилерия, и семафорно-наблюдателен пост. Най-вероятно „Балчик” е един от плавателните съдове, осъществявали връзката между остров Тасос и базата в Пристанище Кавала, където е Щабът на Българския Беломорски флот.
Атанас ПАНАЙОТОВ
Моторният катер „Балчик” пред остров Тасос, 1943 г. Снимката е от фонда на Военноморския музей. (лого на Военноморския музей).