начало
избор на брой
"Морски колекции"
Лицевата част на пощенската картичка, изпратена от Созопол през 1935 г., произведена (отпечатана) от Гр. Пасков, София, през същата година.
ПОЩЕНСКА КАРТИЧКА ОТ СОЗОПОЛ (1935 Г.),
ИЗПРАТЕНА ОТ УЧЕНИК В МОРСКОТО УЧИЛИЩЕ

Колекцията на „Морски вестник” се попълни с пощенска картичка – снимка от Созопол (1935 г.), изпратена от ученик в Морското училище. На снимката вежда построена край брега на морето вятърна мелница и преминаваща край нея жена с кобилица, на която са закачени кофа (с вода) и вероятно някаква зимна дреха. Може би жената се е връщала от извор (чешма, кладенец), където е изпрала дрехата и носи вода с кофата за в къщи, когато фотографът е направил снимката. На „терасата” на мелницата, в дясно, се забелязва нещо като човешки силует (надвесена над хоризонталната греда човешка глава), но и след увеличаване на образа това не може да бъде потвърдено категорично.
Пощенската картичка е произведена (отпечатана) от Гр. Пасков, София, през 1935 г. Изпратена е на 27 септември 1935 г., като подателят е уточнил, че е от Морското училище в Созопол. Текстът гласи: „Това е една от ветрените мелници, които ги има много в Созопол”. Получател е Тодор Д. Попов, село Сатовча, Неврокопско (дн. Гоце Делчев). Колкото и да е засукан подписът на подателя, може да се предположи, че Г. Д. Попов. Не беше трудно да намерим списъка на възпитаниците на Морското училище, постъпили през 1935 г. Там под № 10 фигурира Георги Димитров Попов с обяснението, че до 1950 г. служи във ВМС, а след това – в народното стопанство. По-малкият брат е изпратил пощенска картичка на баткото, след като е постъпил в Морското училище.
Светът е малък... Капитан ІІ ранг о.з. Георги Димитров Попов, с псевдоним Армуров, стана известен на читателската аудитория, проявяваща интерес към морската тема, след 1989 г. През 1999 г. издаде своята книга „Заключеният кортик”, в която описа по-голямата част от своята житейска съдба. Тя бе посрещната с противоречиви отзиви, но така или иначе, е източник на информация за много събития и личности от военния флот, търговското корабоплаване и корабостроене, Строителен и технически флот, „Океански риболов”.
Атанас ПАНАЙОТОВ


Обратната страна на пощенската картичка с надписа, който подпомогна издирването на нейния подател.