начало
избор на брой
"Морски колекции"
ФОТОЗАГАДКА: КОЙ Е ТОЗИ БЪЛГАРСКИ ВОЕНЕН
КОРАБ?

С помощта на нашия читател Христо Досев („Галерия – Антиквариат – Досев – Арт”), do_sev@mail.bg, ви предлагаме една малка фотозагадка. Той е открил тази снимка, на която не само с лупа може да се разпознае военен кораб, който плава под български флаг. След внимателно вглеждане в силуета, може да се изградят няколко хипотези. Очевидно е, че става въпрос за катер (стражеви, за борба с подводници, или миночистач). Миночистачите в нашия военен флот са известни със своите силуети и сред тях няма тип с такава надстройка и с такова артилерийско въоръжение.
От малките преследвачи на подводници, съветския тип „МО-4” (МО – малый охотник), България получава четири броя през 1947 г. Силуетът им е сходен донякъде с разглеждания катер, но надстройката (рубката) му е твърде различна. Тази на „МО-4” е малко по-ниска, но по-дълга, фенестрините й са кръгли, а флагът се издига на мачтата над нея. При „нашия” катер фенестрините са правоъгълни, мачтата се извисява над надстройката (рубката), а флагът се развява на отделен щок, почти до кърмата. Така отпада вариантът „МО-4”.
Тогава кой е катерът? Най-вероятно това е един от шасьорите „Беломорец” или „Черноморец”. Вярно, има малки разлики със силуетите им, с които са запомнени от службата им на река Дунав, но в началото на декември 1941 г. те са върнати във Варна и им е направен основен ремонт и преоборудване. Това, което не се вижда, е, че от тривинтови, шасьорите стават двувинтови. А това, което се вижда: премахнато е малкото „гнездо” за наблюдателя, разположено на мачтата, сменено е артилерийското въоръжение, обновена е надстройката (рубката). Но пък двете котви на носа си остават върху бака, без да имат клюзове и те са най-характерният белег, с който можем да идентифицираме „нашия” катер.
Разбира се, очакваме и вашите мнения, уважаеми читатели!
МОРСКИ ВЕСТНИК
„Нашият” катер от колекцията на Христо Досев
Шасьорът „Беломорец” по време на службата му на река Дунав. Снимката е от фонда на Военноморския музей.
Рубката (надстройката) на шасьора „Черноморец” след преустройството им през 1941 – 1942 г. Ясно се вижда различията със старата рубка (надстройката). На мачтата е вдигнат не военноморският флаг, а гюйсът. Снимката е от личния фотоархив на капитан ІІ ранг Димитър Христов Хараламбиев (http://www.morskivestnik.com)
Шасьорът „Черноморец” във Военноморска база Варна по време на съветската окупация 1944 – 1945 г. Ясно се вижда разположението на котвите на бака. Снимка: http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=1267535
Малки преследвачи на подводници, съветски тип „МО-4”, от състава на българския военен флот. Снимката е от фонда на Военноморския музей.
Малки преследвачи на подводници, съветски тип „МО-4”, от състава на българския военен флот. Снимката е от фонда на Военноморския музей.