начало
избор на брой
"Морски колекции"
Стайко Стайков
ЗНАМЕТО НА СЪЮЗА НА ПОДВОДНИЧАРИТЕ В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На своето 4-о Общо събрание, състояло се на 25 февруари 2011 г. Съюзът на подводничарите в Република България (СПРБ) утвърди вида на своето знаме. Беше решено също то да бъде с черна траурна лента по време на церемонията на спускането на флага на последната българска подводница – „Слава”, планирано за м. ноември 2011 г.
Знамето на СПРБ е с две части – лице и гръб, които се отличават по надписите си на български език (на лицето) и на латински и английски език (на гърба). Знамето е правоъгълно, като правоъгълникът е разделен вертикално на две еднакви части, като по-горната е в светлосин, а по-долната – в тъмносин цвят. Така се символизира средата на дейността на подводничарите – от повърхността на морето, над което е светлосиньото небе, към подводния свят на мълчанието. Точно в средата на правоъгълника е позиционирано изображението на знака на подводничарите (вж. Знак 9 в НАГРЪДНИ ЗНАКОВЕ И ЗНАЧКИ, НОСЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ПОДВОДНИЧАРИ в рубриката „Морска фалеристика и хералдика” на раздела „Морски колекции”). Върху този знак има две изменения от оригинала. Първото е, че е възстановено бялото поле на българския военноморски флаг (в знака е светлосиньо) и в него вместо абревиатурата „СПРБ” с червени букви е изписано „Съюз на подводничарите” (както е било предвидено в първоначалния проект на знака). Второто е, че върху долната част на хералдическия щит, където са изобразени морски вълни, е поставена годината на създаването на СПРБ – 2007.
Върху светлосинята част е изписан с тъмножълти букви подводничарският девиз: „Един за всички...”, а върху тъмносинята част: „Република България”. На гърба девизът е на латински: „Unus pro omnibus…”, а надписът на английски: „Republic of Bulgaria”.
Трите части на знамето са оградени от жълти ресни.
МВ
Снимки МВ