начало
избор на брой
"Морски колекции"
Стайко Стайков
КОТВИТЕ – СУВЕНИРИ НА МИХАИЛ АВРАМОВ
Хобито на моряка Михаил Аврамов е свързано с изработването на множество уникални морски сувенири по време на продължителни плавания по цял свят. Особено място сред тях заемат котвите, най-вече - котвите-ключодържатели. Всички те са изработени от бронз. Всички те се сглобяват и разглобяват. Всички те са изработени от бракувани корабни части (най-вече задрайки от илюминатори) с изпиляване до придобиването на желаната от него форма. Сред котвите могат да бъдат видени най-популярните видове и разновидностите им в морската практика: тип „Хол”, тип „Адмиралтейски”, тип „Матросов” и др.
МВЧаст от колекцията на Михаил Аврамов в „хоризонтално” положение.
Част от колекцията на Михаил Аврамов във „вертикално” положение.
По-близък план към котвите-ключодържатели.
Лапите на котвата, поглед отстрани.
Лапите на котвата, поглед отгоре.
Щок с ухо и рим.
Котвата в разглобен вид.
Котвата в сглобен вид.
Красиво изработената котва е подходяща не само за ключодържател.
Миниатюра с дължина 14 см.
Типичната котва тип „Хол” може да бъде с дължина и до 5 см.
„Големите” екземпляри от котвите могат да достигат до 16 см.