начало
избор на брой
"Морски колекции"
Стайко Стайков
СУВЕНИР – НАСТОЛНА ИКОНА „110 ГОДИНИ ПАРАХОДСТВО БМФ”
Както ви запознахме в публикацията Сувенир-пясъчен часовник „110 г. Параходство БМФ”, отбелязването на 110-та годишнина от началото на модерното търговско корабоплаване у нас, чийто наследник днес е Параходство БМФ, бе съпроводено и с конкурс за морски сувенири, свързани с темата. Сега ви представяме още един уникален морски сувенир – настолна икона „Богородица”, който не е бил одобрен от комисията, но също заслужава вниманието на колекционерите.
Има всички основания да се смята, че авторът на сувенира – пясъчен часовник, и авторът на сувенира – настолна икона, е един и същ. И тук, както при пясъчния часовник, са използвани двата медальона, чието изображение съчетава стандартното лого на компанията с изписано търговското й название на латиница NAVIGATION MARITIME BULGARE VARNA, цифрите, фиксиращи юбилея – 1892 – 2002, надписът на английски 110 YEARS, а под тях – две лаврови клонки. Металът не е сив, а бакърено жълт, но характерните вдлъбнатини тип „едра шарка” върху тъмния фон на полето са едни и същи. Размерите на иконата са: основа 6 см и височина 8 см.
Един от недостатъците на сувенира е грубо обработената дървена част, която е в явна дисхармония с металите части.
МВПоглед към двете лицеви части на сувенира
Поглед към двете вътрешни стени на сувенира
Медальонът „110 YEARS”
Медальонът със стандартното лого на компанията
Поглед отгоре към сувенира при нормално разтваряне на двете му „страници”