начало
избор на брой
"Морски колекции"
Стайко Стайков
СПЕЦИАЛЕН СУВЕНИР – КОТВА, ВРЪЧВАНА НА ВЕТЕРАНИ ОТ
ПАРАХОДСТВО БМФ

Специалният сувенир – котва, който виждате на снимката, е бил връчен през 1970 г. при пенсионирането на корабния готвач и старши камериер  Иван Савов Петров (повече известен с прякора си Франкото) през 1970 г. Той има 44 години стаж на корабите от Българското търговско параходно дружество (БТПД) и Параходство Български морски флот (БМФ). И тримата му сина стават кадри на БМФ.
Котвата е масивна, изработена е от бронз (или месинг), височината на щока е 13 см, като неправилният паралелепипед на върха (до шегела) е широк 1 см, а до рогата е широк 1,4 см. Двете стени на паралелепипеда (лице и гръб) са правилни правоъгълници с основа 1 см, като върху тях има съответно вдълбан надпис „БМФ Варна” и „NAVIBULGAR”.
Котвата се раздвижва (както рогата, така и шегелът). Разстоянието между върховете на рогата е 6 см. Разстоянието от върха на рога на котвата до основана й е 7,5 см. Сувенирът е разположен в специално изработена подаръчна кутия (отвън е червена, а от вътре – черна). Върху лицевата страна на кутията върху стилизирано изображение на флаг са изписани сближените латински букви „N” и „B” (NaviBulgar) и „БМФ Варна”.
Никъде върху котвата-сувенир няма отбелязан по какъвто и да е начин нейният производител. Според спомени на флотски ветерани, подобни сувенири по това време са поръчвани на специализирани магазини в Истанбул чрез агента на Параходството там. Надписът върху тях е слаган допълнително. Най-вероятно у нас е изработвана само специалната кутия за поместване на сувенира.
MB