начало
избор на брой
"Морски колекции"
Стайко Стайков
ПОДАРЪЧЕН ЩУРВАЛ - СУВЕНИР НА ПАРАХОДСТВО
БМФ ОТ 1987 Г.

През 1987 г., когато е отбелязана 95-та годишнина от създаването на Параходство „Български морски флот“, са произведени серия от интересни подаръчни сувенири, връчвани по различни поводи на отличили се морски труженици, ветерани, гости и др. „Морски вестник“ издири документ, който показва, че голяма част от различните сувенири са произведени в Регионалната агенция „Реклама“ - Габрово, на тогавашния монополист „Булгарреклама“. Документът показва, че производството на сувенирите продължава и след честването на 95-та годишнина, през 1988 г. Уточнението на поръчителя е, че: „Сувенирите да бъдат от най-добро качество и естетично оформени, тъй като са предназначени за гости от чужбина“.
Сред тези сувенири е и подаръчният щурвал, в който е вградено логото на Параходство БМФ. Щурвалът е направен от дърво, а логото - от мед, покрита с байцлак. Дървените части също са лакирани. Логото е с диаметър 10,5 см, а диаметърът на щурвала (без ръкохватките) е 16 см. Дължината на ръкохватката е 5 см. На гърба на сувенира няма надписи, а само е пробит отвор, за да може подаръчният щурвал да бъде закачван и на стена. Има и вариант с допълнителна стойка, с помощта на която подаръчният щурвал може да стои изправен.
МОРСКИ ВЕСТНИКПодаръчен щурвал - сувенир на Параходство БМФ от 1987 г. Сувенирът може да бъде закачван на стена.
Подаръчен щурвал - сувенир на Параходство БМФ от 1987 г. Сувенирът може да бъде и настолен.
Стойката, с помощта на която сувенирът става настолен.
Писмото на ръководството на Параходство БМФ до директора на РА „Реклама” - БУЛГАРРЕКЛАМА, гр. Габрово.