начало
избор на брой
"Морски колекции"

Паметен сувенир „25 години делово партньорство между БМФ и „Джезаири”.
ПАМЕТЕН СУВЕНИР „25 ГОДИНИ ДЕЛОВО
ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ БМФ И „ДЖЕЗАИРИ”

През 1995 г. във Варна е отбелязана 25-та годишнина от началото на успешното делово партньорство между Параходство „Български морски флот” и дружеството „Джезаири” – Бейрут, Ливан. По този повод е изработен и паметен сувенир, връчен на заслужили деятели в тази насока.
Един от тези сувенири е връчен на капитан далечно плаване Димитър Хаджииванов (1920 – 2010 г.), който в периода 1 март 1971 г. – 1 март 1976 г. не само поставя началото на това партньорство, но и го разширява като представител на БМФ в Бейрут. Капитан Хаджииванов е официален гост на тържеството, тъй като от 1 август 1983 г. излиза в пенсия.
Основната част от сувенира е изработена от метал, върху който са гравирани надписите. Логото на Параходство „Български морски флот” и логото на дружеството „Джезаири” са разположени симетрично върху метални кръгове, залепени върху носещата метална плоскост. И двата кръга са с диаметър 30 мм. Металната част е залепена върху добре обработена дървена поставка, симетрична на металната липса, но с увеличени размери (дължина 11,5 мм и височина 65 мм).
„Морски вестник” ви представя този паметен сувенир благодарение на съдействието, което получи от Стоянка Савова – Хаджииванова, дългогодишен приятел на нашето издание. Използваме случая да й изкажем благодарност и да обещаем, че това, което тя ни предостави като документи и материали, свързани с живота и професионалните изяви на к.д.п. Димитър Хаджииванов, ще бъде своевременно и обективно отразено в „Морски вестник”.
МОРСКИ ВЕСТНИК
Сувенирът и снимките са ни предоставени от Стоянка Савова – Хаджииванова
Капитан далечно плаване Димитър Хаджииванов (1920 – 2010 г.) като главен директор на Параходство БМФ (1963 – 1970 г.).
К.д.п. Димитър Хаджииванов (в средата) като представител на БМФ в „Джезаири”  (1 март 1971 г. – 1 март 1976 г.) сред приятели и партньори в Бейрут.