начало
избор на брой
"Морски колекции"
МОДЕЛ НА 100 000-ТОННИЯ ТАНКЕР “ХАН АСПАРУХ”
Моделът е построен в Института по корабостроене – Варна, при завършването на работния проект на танкера от екип под ръководството на главния конструктор инж. Ташо Попов. Моделът е връчен на корабособственика – Параходство „Български морски флот”, при предаването на танкера на 3 ноември 1977 г. Понастоящем се съхранява в музейната сбирка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” като подарък от Параходство БМФ по случай 125-та годишнина от основаването на Морското училище, чествана през 2006 г.
Танкерът „Хан Аспарух” е един от най-оспорваните от изследователите на морската ни история кораб. Мненията са диаметрално противоположни – от „звезден миг в историята на българското корабостроене” (Георги Георгиев – Кангасейро) до „паметник на лекомислието и безотговорността” (Тремол Иванов). През м. май 2003 г. Съветът на директорите в Параходство БМФ приема решение за извеждането от експлоатация на танкера „Хан Аспарух”. Основният аргумент е предстоящото влизане в сила на изискването за двойни бордове на танкерите, което оставя кораба без перспектива за по-нататъшно използване.

Основни характеристики на кораба:
Дедуейт: 96 795 mt
Дължина (максимална): 244,50 m
Широчина: 39,00 m
Максимално газене: 15,50 m
Главен двигател: 8RND-90 SULZER CEGIELSKI (Полша), 23 200 к.с.
Скорост: 11,3 възла (при пълен товар)

Библиография:
Иванов, Тр. Морското търговско корабоплаване на Третата българска държава, В., ИК „Галактика”, 1996, с. 291
Иванов, Тр. Страници от историята на българското корабостроене, В., 1998, печ. „Колор Принт”, с. 235
Георгиев, Г. – Кангасейро, За българското корабостроене с любов, В., 2002, ИК „Морски свят”, с. 118 – 120
Лазаров, Ив. 50 години в корабостроенето и кораборемонта, В., ИК „Морски свят”, 2004, с. 161 – 171
Параходство БМФ в XXI век. Хроника на едно динамично развитие. В: Годишник на Военноморския музей – Варна, том VI, В., 2008, ИК „Морски свят”, с. 205
Попов, Т. Флагман на българското корабостроене. В: Морски вестник, В., бр. 20 (308), 25 окт. – 7 ноем. 2007, с.7-8
Моделът на моторен танкер „Хан Аспарух”
Първият построен в КЗ “Г. Димитров” 100 000-тонен танкер “Хан Аспарух” напуска голямата докова камера, април 1976 г., след като е изплавал на 24 март 1976 г. Снимката е от фонда на Военноморския музей.
Моделът на танкера е в музейната сбирка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”.Моторният танкер на Параходство БМФ “Хан Аспарух” на рейда. Снимката е от фонда на Военноморския музей.