начало
избор на брой
"Морски колекции"
МОДЕЛ НА МОТОРНИЯ КОРАБ „ЕМОНА” (IMO:
9188934)

Представяме ви модела на многоцелевия моторен кораб „Емона” (IMO: 9188934 ), който сега се намира в кабинета на изпълнителния директор на „Булярд – Корабостроителна индустрия”, Варна. Корабът е построен тук, през 2009 г.
На едната от табелките, поставена върху основата на кутията, е изписано, че моделът е направен от фирмата MODEL – MM Ltd., по поръчка на Bulyard. Размерите на кораба са посочени на две табелки, затова няма да ги посочваме отделно. Интересното в случая е, че според едната табелка EMONA е с 9700 тона дедуейт, а според другата – с 9800 тона дедуейт. Според данни на специализирани сайтове, „Емона” е с 9793 тона дедуейт, но това в случая не е толкова важно.
Важното е, че построеният преди четири години във Варна кораб, регистриран под флага на Малта, собственост на IHB Shipping - Varna, и менижиран от същата фирма, продължава да плава. А наскоро попадна и в нашето полезрение:
11 май 2013 г. Българският кораб „Емона” е бил близо до съборената контролна кула в Генуа
МОРСКИ ВЕСТНИК
Снимки МОРСКИ ВЕСТНИК
На 26 юли 2011 г. многоцелевия моторен кораб „Емона” (IMO: 9188934 ) пристигна в „Булярд – Корабостроителна индустрия”, Варна, за планов ремонт.
Моделът на EMONA, който се намира в кабинета на изпълнителния директор на „Булярд – Корабостроителна индустрия”.
Табелката, поставена върху капака на пластмасовата кутия на модела.
Поглед към левия борд, върху който е поставена и дарствената табелка.