начало
избор на брой
"Морски колекции"
МОЖЕ БИ ПЪРВИЯТ МОДЕЛ НА МОТОРНИЯ
КОРАБ „ВАРНА” (ІМО: 5537678)

Преди време в рубриката „Корабомоделизъм” на раздела „Морски колекции” представихме на читателите на „Морски вестник” 21 април 2012 г. Модел на моторния кораб „Варна” (1958 г.) Със съдействието на колегите от Държавния архив - Варна, успяхме да издирим снимки на може би първия модел на моторния кораб „Варна” (ІМО: 5537678). Те са от Фонд 616 (ДП „Българска фотография”) и са архивирани през 1957 г. Описанието на снимките е „Макети на кораби в ККЗ „Г. Димитров”, а техен автор е В. Иванов.
Тъй като моторният кораб „Варна” е приет от Параходство „Български морски флот” на 8 септември 1958 г., най-вероятно това е първият модел на кораба, направен в корабомоделната работилница на Корабостроителния и кораборемонтен завод във Варна през 1957 г. Къде ли е този модел сега, ако е оцелял?
МОРСКИ ВЕСТНИК
Модел на моторния кораб „Варна”, поглед от носа към кърмата.
Модел на моторния кораб „Варна”, поглед към десния борд.