начало
избор на брой
"Морски колекции"
Стайко Стайков
ВАСИЛ КИРОВ ДИМИТРОВ - ПОЧЕТНИЯТ ГРАЖДАНИН НА
НЕСЕБЪР

Председател на ИК на Градския народен съвет - Несебър от 6 март 1962 г. до 3 март 1966 г. и
Председател на Общинския народен съвет - Несебър от 15 юни 1981 г. до 1 октомври 1990 г.
Почетен гражданин на Община Несебър (2005 г).

Васил Киров Димитров е роден на 9 октомври 1933 г. в с. Горица, Бургаско в семейство на занаятчия. Баща му почива рано, на 37 години. Васил Киров израства в с. Гюльовца, Бургаско, където получава и началното си образование през 1944 г. Основното образование завършва в с. Оризаре, Бургаско, през 1947 г., а средно - в гр. Поморие през 1951 г. Васил Киров е възпитаник на СУ “Климент Охридски” в София, където се дипломира по специалност “Философия” през 1965 г.
Отбива военна служба в гр. Кюстендил през 1952-1955 г.
Работил е като учител в с. Гюльовца през 1951-1952 г., сътрудник в отдел “Култура” при Околийския народен съвет в гр. Поморие през 1957 г., завеждащ отдел “Учащи” при Околийския комитет на ДКМС в гр. Поморие през 1958 г. и две години секретар на Общинския комитет на ДКМС в гр. Несебър през 1959-1960 г.
Васил Киров е бил секретар и първи секретар на Общинския  комитет на БКП в гр. Несебър с няколко прекъсвания, общо 15 години от 1961 г. до 1981 г.Васил Киров Димитров
Поглед към Несебър, 26 юли 1958 г. Снимката се съхранява в Държавен архив – Бургас, и е осигурена със съдействието на Държавен архив – Варна.
В Община Несебър е работил повече от 14 години като:
- председател на ГОНС - Несебър от 6.03.1962 г.  до 3.03.1966 г.;
- председател на Общинския народен съвет - Несебър от 15.06.1981 г. до 1.10.1990 г.
Ето какво си спомня Васил Киров Димитров за тези години:
Сформирано бе първото предприятие към общината “Комунални услуги”, от което по-късно се роди и разви ПП “Възраждане” за промишленост и услуги.

Първият период: 1962 - 1966 г.
Продължи започнатото от Александър Дончев утвърждаване  на управлението на създадената тогава нова община Несебър. Градът и селата бяха много изостанали и бедни. Село Св. Влас едва се електрифицираше и водоснабдяваше.
Несебър - “тъжна хубост”, занемарен, грохнал. Паметниците закрити, затрупани от още по-грохнали къщи и бараки, като “паразити” по тялото им.
Периодът се характеризира с мащабни благоустройствени мероприятия и буквално разчистване на “авгиевите обори”. През този период бяха цялостно подновени уличните настилки с калдъръм, павета и асфалт на стария град и по-голямата част на новия град. Направена бе канализацията на новия град, с което Несебър бе един от малкото напълно канализирани градове в страната. Направи се електрокабелизацията на стария град. Започнато бе първото отвоюване на територия от морето за облекчаване транспортно-комуникационните проблеми и паркирането. Пълно съдействие на централните институти и пряко участие в решаване проблемите на обявения за град-музей Несебър по проучване, реставрация и експониране на паметниците на културата. Масирано се обшиваха, адаптираха и реставрираха къщите и оформиха уличните ансамбли № 1 и 2. В реставрираната къща на Маскояни се оформи Етнографският музей. Разчистиха се терените от сгради край църквите “Старата митрополия”, “Пантократор” и “Алитургетос” за реставрация и експониране. Започна строителството на ново училище в стария град, а след това и в новия. Открита бе първата целодневна детска градина в Несебър. Открит бе филиал на средното училище в самостоятелно СПТУ по туризъм “Иван Вазов”.

Втория период: 1981 - 1990 г.
Също е време за развитие на строителство. Това са години на ускорено утвърждаване и развитие на управление на новата селищна система - община Несебър с присъединилата се община Обзор. Със съдействието и прякото участие на Общинския народен съвет се изгради предприятието по Роботика - Несебър, нови цехове към ПП “Възраждане”, РПК Обзор и Несебър и на Фина механика - Бургас.
Разгърна се широко жилищно строителство на ж.к. “Младост - 2”, Св. Влас - изток, проект за ж.к.“Черно море”.
Най-голямото завоевание бе цялостното укрепване на бреговете на стария град, където част от южния бряг къщите “потегляха” към морето. Укрепена бе южната част на брега пред почивните станции в новия град и създадена пътна връзка до плажа.
С тези мероприятия се изградиха Северното пристанище на стария град и Ветроходната база на новия. Подготвиха се проекти за укрепване северо-източния бряг на новия град, което успешно се реализира от следващите кметове. Изгради се канализацията на гр. Обзор и в груб строеж Пречиствателната станция Обзор - Бяла. Направиха се допълнителни водопроводи и резервоари в Несебър и Св. Влас и разширение на мрежата във всички селища.
В областта на транспорта и съобщенията, със собствени средства и организация бе направен пътя Несебър - Равда, Раковско - Приселци, Паницово - Казница, Иракли - Емона до запечатка. Изгради се базата и създаде филиал на ДАП в гр. Несебър. Въведе се схема на пропусквателен режим и модерен паркинг за 1000 коли. Изгради се поща в стария град, поща, кметство и аптека в с. Оризаре, поща в с. Гюльовца, Ретранслатор в гр. Обзор. Изгради се база и създаде съд, прокуратура и адвокатура в гр. Несебър. Разкри се соцален патронаж за стари и болни хора, база за двата пенсионерски клуба в Несебър и с. Гюльовца.
За подобряване материалната база на образованието се реконструираха и разшириха училищата в гр. Обзор и с. Оризаре. Започна строителството на ново училище в с.Свети Влас, проект за разширение в с. Гюльовца.Най-много детски заведения бяха изградени - 8 на брой: “Калина - Марина” - Несебър, Кошарица, Тънково, Гюльовца. Разширени за нови групи в с. Оризаре и гр. Обзор. Завършиха се и разкриха започнатите преди това в Св. Влас и с. Равда.

Култура.
Благодарение на извършеното от предшествениците ни и нас, гр. Несебър бе вписан в списъците на Световното културно наследство, поставено под закрилата на ЮНЕСКО през 1983 г. Построен бе един от най-модерните археологически музеи в страната. Продължи реставрацията и експонирането на средновековните паметници и крепостните стени, оформи се Амфитеатъра и входната част на града. Изгради се модерен летен кино-комплекс, оригинален ритуален дом. Започна изграждане на читалищна сграда в с. Оризаре, разширение на читалището с младежки дом в с. Гюльовца. Създаде се и разви оригинална школа по изкуствата за танцово изкуство с голям обхват на децата прославила страната ни на много места в света. Оригинални прояви на летните празници “Несебърска панорама”.

Здравеопазване
Изгради се и функционира нова поликлиника в гр. Обзор, здравни служби в с. Оризаре и с. Гюльовца, стоматологични кабинети в Несебър. Започна строителството на нова съвременна поликлиника в града.Това е труда на екипите, с които съм работил. Тук се припознава и труда на всички кметове по места. Това е реална история за развитие на града и общината, които многократно и при други кметове е печелил първи места в страната по хигиенизиране, благоустрояване и редица други направления.”

Васил Киров е пенсионер от м. октомври 1990 г. За трудовата си дейност притежава орден “Червено знаме на труда” и званието “Отличник” на Комитета за култура.
По решение на Общинския съвет в Несебър, през 2005 г. Васил Киров Димитров е обявен за почетен гражданин на Община Несебър.

Източник:
1. ДА “ТРАКИЯ” ГЕОПАН -  № 356/6.07.2005 г.- Писмо на Васил Киров Димитров
2. ДА “ТРАКИЯ” ГЕОПАН -  № 356-A/6.07.2005 г.- Справка за извършеното през мандатите на Васил Киров Димитров.

Из  ръкописа “КМЕТОВЕТЕ НА НЕСЕБЪР” (1878 - 2005)
© Международен търговски и културен център •ГЕОПАН• 2005 г., текст и дигитален архив
© автори П. Димитрова, Ст. Пейков, 2005