начало
избор на брой
"Морски колекции"
Стайко Стайков
Забравените кметове на Бургас:
НИКОЛА АЛЕКСАНДРОВ

Кмет на Бургас
от 13 януари 1895 г. до 7 август 1895 г.,
от 1 май 1899 г. до 18 януари 1901 г.
и от 5 октомври 1913 г. до 15 юли 1915 г.


Никола Александров е роден на 1 януари 1860 г. в Бургас. Остава рано сирак и за него се грижат знаменитите му вуйчовци – първият кмет на Бургас Нико Попов и брат му Одисей (по-късно Варненско-Преславски митрополит
Симеон). Основно образование получава в Бургас и Шумен, където по това време  живее митрополит Симеон. Образованието си продължава в Робърт колеж в Цариград. През 1880 г. завършва колежа и се установява в Бургас. Започва работа като секретар на Бургаската митница. От 1888 г. е параходен агент и представлява английски параходи, а през 1890 г. - френското параходно дружество “Фресине”. През 1895 г. е първият агент в Бургас на новосъздаденото Българско търговско параходно дружество. Представлява го до 1890 г. От 1908 г. получава  представителството на Кралското холандско параходно дружество.
Никола Александров е един от основателите на Търговско - житарското сдружение. През 1912 г. сдружението се преучредява под названието “Стокова борса” под контрола на Министерството на търговията и труда. Никола Александров е член на първото управително тяло на Стоковата борса. От 1914 г. до 1918г. е председател на Бургаската търговско-индустриална камара.
През 1919 г. регистрира Събирателно  дружество, което през 1936 г. се превръща в Акционерно дружество “Никола Александров и Сие” - Параходна агенция – Бургас, със седалище само в Бургас. Предметът на дейност на дружеството е представителства на параходни дружества, агентство, всякакви транспортни сделки, търговия и др.
Избиран е три пъти за кмет на Бургас. 
Първият мандат на Никола Александров продължава от 13 януари 1895 г. до 7 август 1895 г. Още на първото заседание след избирането му за кмет, съветът решава да се заведе иск срещу държавата за обезщетение за нанесените от правителството загуби със завземането на градската градина край морето за нуждите на  строящото се пристанище.
Съветът възлага на инж. Христо Георгиев концесията за строителството и експлоатацията  на морските бани и дава права на Рикардо Тоскани да ръководи строителството на частни постройки. Никола Александров е един от първите кметове, който допринася за модернизацията на града. По негова инициатива са построени няколко дъсчени бараки - публични морски къпални или както ги наричат “морскиПортрет на Никола Александров, дигитална възстановка ДА „Тракия” - Геопан
Отсечка от генералщабната карта на Царство България, М 1:40 000. Землището на Община Бургас в годините на кметуването на Никола Александров. В жълто са обозначени лозята, собственост на поморийци. Възстановка и права: ДА „Тракия” - ГЕОПАН по оригинал, който се съхранява в Исторически музей - Поморие. Отсечката се публикува за първи път!
бани”. Те са първите по Българското черноморско крайбрежие. Баните са преместени след завършване на строителството на новото пристанище.
Вторият мандат на Никола Александров започва от 1 май 1899 г. и продължава до 18 януари 1901 г. След проведени избори, новоизбраните съветници с 13 гласа и една бюлетина избират за кмет Никола Александров.
Едно от първите задължения на Никола Александров, след повторното встъпване в длъжност е да продължи борбата за отстъпване на Айтоските минерални лъджи (бани) за вечно  ползване  на Бургаската община. На 30 ноември 1899 г. баните са предадени на Бургаската община, а Царският указ е публикуван през месец януари 1900 г. По този повод, съветниците гласуват текста на телеграма до Народното събрание и другите  надлежни министерства с благодарност за “щедрия подарък”
За икономическото въздигане на града и западналите еснафи на заседание проведено на 17 юли 1899 г. кметът предлага учредяване на ежегоден панаир и събор. Решено е панаирът да се провежда на 11 май - празникът на Светите братя Кирил и Методий.
Филип Рекие - спечелилият концесията за водоснабдяването на Бургас от Баш Бунар, не е внесъл в градския общински съвет по принадлежност патентното даждие (данък). Съветът има подозрения, че той не разполага с капитали и на заседанието си от 7 септември 1899 г. съветниците му отнемат  концесията.
Във връзка със станалия инцидент на 25 и 26 юли 1899 г. на събора на аязмото, между землището на с. Мугрес (дн. кв. Горно Езерово) и с. Каратепе (дн. Черни връх), и постъпилите оплаквания от 70 бургаски граждани от непристойното държание на въоръжени селяни, градския общински съвет обявява  намиращото  се в землището на Бургас, аязмо за имот, принадлежащ от незапомнени времена на Бургаската българска църква.
Третият мандат на Никола Александров започва от 5 октомври 1913 г. и продължава до 15 юли 1915 г. Той съвпада с края на Балканските войни (1912-1913) и прииждането на бежанци от Източна Тракия в Бургас. Първа грижа на общинския съвет е настаняването на бежанците, ограничаване на епидемиите и подпомагане на бедните. Отпуснати са средства за снабдяване на бежанците с безплатни паспорти, отпуснати са помощи на бедните ученици  и закупуване на дърва за огрев  на бедните семейства. Сключен е заем с БНБ за подпомагане на инвалиди от войните и семействата на мобилизирани. Село Ваякьой (дн. кв. Долно Езерово) се отделя от Бургас и става самостоятелна община. Определено е място за рибно тържище. Отпуснати са общински места за построяване на фабрика за пирони, метални съдове и изделия. Фабриката на АД „Верига” за производство на гвоздеи, тел и други метални изделия е открита през 1914 г. Основана е Бургаската банка от група търговци: Георги Д. Жечев, Стефан Хаджипетров, Ал. Маринкьов. Основен капитал 1 000 000 лв.
От 1910  г. до 1935 г. Никола Александров е почетен холандски консул в Бургас. Умира на 21 май 1935 г.

Източници:
1.Христов, Атанас, “Юбилейна книга на Бургас“, 1940 г
2.ТД “ДА”- Бургас ф. 70 к., оп.1, а.е. 11, 14, 15, 29-31

Из завършената книга  „КМЕТОВЕТЕ НА БУРГАС” (1878 - 2011)
© Международен търговски и културен център •ГЕОПАН• 2011 г., текст и дигитален архив
© автори: Ст. Пейков, П. Димитрова, 2011