начало
избор на брой
"Морски колекции"
Стайко Стайков
Забравените кметове на Бургас:
ГРИГОР ИВАНОВ ДЯКОВ
Наближаващите местни избори ни карат да се обърнем към дългата редица от личности, заемали кметската длъжност в Бургаската община. Да припомним, че местното градско управление в Бургас се създава на 7 февруари 1878 г., след освобождението на града. През различните периоди от съществуването си то работи за благото на бургаските граждани. Към датата на новата ни инициатива, то навършва 131 години – една солидна административна традиция. Основни направления в дейността на местното градско управление са благоустрояването на града, издигането му като индустриален, пристанищен и търговски център, културно и просветно средище. За 131 години Бургас е голям български град с неповторима атмосфера, богата на ярки личности. Пред дългия списък на 60 кмета на Бургас, не можем да не забележим отличителното за тях. Отговорната кметска длъжност е изпълнявана предимно от хора с напредничави идеи, амбициозни и всеотдайни, високо образовани, носещи голяма обич към града и хората му.
Един от тях е ГРИГОР ИВАНОВ ДЯКОВ - кмет на Бургас от 10 март 1904 до 1 юли 1906 г.  и от 24 юли 1907 до 4 март 1908 г., и първи председател на Тракийското дружество в града ни.
Григор Иванов Дяков е роден  през 1865 г. в Малко Търново. Той принадлежи на забележителния странджански род „Дякови”, вписал се в историята на Източна Тракия и Странджа. Григор Дяков е между тези възторжени малкотърновски момчета, които на 24 февруари 1878 г., начело със свещениците и учителите, пеейки патриотичната песен „Българийо, мила майко”, посрещат освободителите. Радостта на населението е краткотрайна, защото според решението на Берлинският конгрес Малкотърновският край остава под робство. Така Григор Дяков и малкотърновските му връстници потеглят към свободна България, за да участвуват в освобождаването на родна Странджа. Мечтата му се сбъдва едва по време на Сръбско - българската война (1885 г.), когато е приет за доброволец. След войната Григор Дяков се установява в Бургас и с Георги Кондолов, Стоян Петров Топузов и други странджанци създават емигрантски комитет за освобождаването на родния край.
На 15 декември 1896 г. в Бургас  се учредява тракийско дружество по подобие на създаденото във Варна на 12 май същата година. За председател на дружеството е избран Григор Дяков. Бургаското дружество участва активно в подготовката на Първия учредителен конгрес на тракийската емиграция, състоял се на 19 февруари 1897 г. в града. Григор Дяков е избран в ръководството на конгреса. С негова помощ е създаден и комитет, в помощ на тайния революционен  комитет „Странджа” с ръководител капитан Петко Киряков. Голяма роля изиграва Григор Дяков и за сформирането на първата чета със секретар и агитатор Стоян Петров Топузов.
Още през първите години на своя престой в Бургас, Григор Дяков се проявява като един от големите благодетели на града. Отглеждал е тракийски сирачета, на които по-късно завещава значими части от своите имоти. Когато животът му напредва, останалото от имотите му - ниви, ливади, стопански сгради и къща на два етажа на ул. „Фердинандова” № 51 в Бургас, Григор Дяков дарява на общината.
Със своята благотворителна и обществена дейност, Григор Дяков спечелва доверието на гражданите на Бургас. На 10 март 1904 г. след като Общинския съвет приема оставката на Петър Райчев с абсолютно мнозинство, избира за кмет Григор Дяков. През първия му мандат по негова инициатива Общинският съвет взема важни решения за благоустрояване на Минералните бани. Провежда се залесяване, изследвана е водата на минералните извори, построена е телеграфопощенска станция на Минералните бани. Приет е правилник  за къпане в банята, след пространно изказване на съветника Георги Жечков. Ето какво четем в това обсъждане от г-н Жечков: „… Съвсем непрактично и неудобно е щото с влизането в къпалнята посетителите на баните, които заемат стаи, да се трупат  за своето къпане сГРИГОР ИВАНОВ ДЯКОВ - кмет на Бургас от 10 март 1904 до 1 юли 1906 г. и от 24 юли 1907 до 4 март 1908 г. и първи председател на Тракийското дружество в Бургас (ДА „Тракия – ГЕОПАН”).
Част от къщите на големия странджански род Дякови в Малко Търново – днес обявени за паметници на културата (архив на община Малко Търново).
Из старият Бургас - гледка от пристанището по време на кмета Григор ДЯКОВ, 7.10.1907 г.
придошлите с кола селяни, защото в такъв случай се набира такова мнозинство в къпалнята, щото много скоро въздуха ся разваля, а още повече и от нечистотиите, които се набират. От друга страна селяните с постоянното си викане, пущане в резервоара и други разни движения за плаване, правят лошо впечатление и не всеки би могъл да гледа равнодушно на тях”...
По предложение на Григор Дяков на 25 февруари 1905 г. е разгледан въпроса за построяване на морски бани, тъй като съществуващите са остарели и негодни. Пред съветниците Григор Дяков казва следното: „Имайки предвид, че построяването  на такива бани е от много голямо значение за здравословното състояние на бургаските граждани и всички външни посетители, че за да могат да привлекат повечко посетители на баните би трябвало да се предоставят изискуемите за удобства и улеснение, а това ще повдигне икономическото положение на гражданите…” Предложението е прието с мнозинство.
За водоснабдяването на Бургас се проучва идеята за докарването на топлите води от „Лъджите”. Сключен е заем за водоснабдяването на Бургас. Започва канализацията на града.  На 23 март 1905 г. от инж. Морфов е построен първият събирателен канал по ул. „Александровска” . На 25 юли 1905 г. е взето решение за изпращане на делегация в София, която да настоява пред Министерството на народната просвета за откриване на търговско училище в Бургас.
За подобряване на дисциплината в училищата и обхващане на децата, подлежащи на задължително обучение, кметът издава заповед за налагане на глоби на родителите, които не изпращат децата си на училище. Определено е място за детско игрище на класното мъжко училище.
На 1 декември 1905 г. е създадена градска музика (духов оркестър) под името „Клементина”. В нея участват бивши военни  музиканти с ръководител фелдфебел-музикант Димитър Константинов. Духовият оркестър трябвало да свири по време на балове, представления, сватби и др. в Бургас, Анхиало, Айтос, Карнобат, Месемврия и Созопол.
За предпазване на населението от епидемии, Общинският съвет приема решения за почистване на града, налагане на глоби на Иван Хаджипетров и Яни Гинели за лошата хигиена във фабриките им. Общинският съвет отпуска средства за подпомагане на бедните граждани и за отглеждане на подхвърлени деца. Забележително е, че по времето на Григор Дяков по случай Великден на общинските служители са раздадени извънредни заплати...
За развитието на търговията в Бургас, Общинският съвет определя състава на делегация, която да отиде в София и да настоява пред висшестоящите институции за откриване на самостоятелна Търговско - индустриална камара. Отпуснати са общински места на Коста Баласопулос за построяване на резервоар за петрол и на братя Гугучкови за складове за строителни материали. Определени са места за построяване на църкви в с. Мугрис (кв. Горно Езерово) и Каратепе (Черни връх). По повод отпътуването на френския консул граф Андрованди, с активното застъпничество на Григор Дяков Общинския съвет на Бургас присъжда на заслужилия консул титлата почетен гражданин на Бургас и именува улица на негово име.
На 24 юли 1907 г. с пълно единодушие Григор Дяков за втори път е избран за кмет на Бургас. Общината подготвя и изпраща благодарствен  адрес и подарък на княза  по случай 20-годишнината от възкачването му на престола. Кметът на Бургас Григор Дяков е поканен да участва в тържествата по случай 30-та годишнина от Освобождението на България и за откриването на паметника на Цар Освободител. Бургас тържествено чества 30-та годишнина от Освобождението си.
Със съзнанието, че Бургас трябва да се развива като индустриален, пристанищен и търговски център, който  се нуждае от образовани хора, Григор Дяков заминава за София, за да отстоява откриване на IV и V клас на мъжката прогимназия и за постоянно оставяне и откриване на академия.
На 4 март 1908 г. Градският общински съвет разглежда молбата за оставка на кмета Григор Дяков. Едва след като взема в предвид, че причините са основателни, го освобождава от длъжност. Въпреки приетата оставка, личността му дълги години се ползва с уважение и респект сред бургаското гражданство. Остава и голямото му дело за града. Бургас се свързва със Странджа по траен начин. След Григор Дяков големият морски град е притегателна точка за много хора от планината „ковачница на хора и характери”...
Григор Дяков си отива от този свят на 10 август 1945 г. в Бургас. Сложното време вероятно не е позволило той да бъде почетен по начин, съответстващ на  живота и заслугите му към Бургас. Признателен Бургас трябва не само още веднъж да си спомни за него ...

д-р Стефан ПЕЙКОВ
- преподавател в Катедрата по етнология в Пловдивския университет „П. Хилендарски”

Източници:
1. Керемидчиев, Янко „Първият председател на тракийското дружество в Бургас”, в-к „Тракия” бр. 1, 2000
2. ДА- Бургас, ф. 70 К., оп, 1, а. е. 17, 1819, 20, 92, 93
3. ДА- Бургас, ф. 1616, оп.1, а. е. 317