начало
избор на брой
"Морски колекции"
Стайко Стайков
НЕСЕБЪР В СВЕТОВНОТО КАРТОГРАФСКО НАСЛЕДСТВО
Вече информирахме нашите читатели за „НЕСЕБЪР И ЗАЛИВЪТ В СТАРИ КАРТИ (от ІV до ХІХ в.)” (13 април 2012 г. Висока оценка за изложбата „Несебър и заливът в стари карти – IV-XI век”). Тази добре замислена и осъществена от Община Несебър, Управление „Старинен Несебър” и Международния търговски и културен център – ГЕОПАН, изложба, привлече вниманието ни още с афиша си. За „Морски вестник” Петя Кияшкина - директор на Управление „Старинен Несебър” вчера съобщи, че повече от 20 000 посетители са прекрачили старинния праг на църквата „Христос Пантократор”, за да разгледат експозицията.
Изложбата не само изпълни първоначалния си замисъл - като подкрепяща проява за новия план за опазване и управление на Несебър - стар град. Тя предизвика интерес и възхищение в пъстрата публика на лято 2012, който трябва да бъде внимателно  осмислен.
По този повод „Морски вестник” се обърна с молба към Международния търговски и културен център – ГЕОПАН, да публикува  дигиталната колекция за Несебър – основа на инициативата в Христос Пантократор.
Вижте най-пълния каталог от стари карти и гравюри, събиран до наши дни за Несебър, в рубриката „Карти и лоции” на раздела „Морски колекции”: „Несебър в световното картографско наследство”