начало
избор на брой
"Морски колекции"
Стайко Стайков
СТАРИ ПРИСТАНИЩА В ОБЩИНА ПРИМОРСКО В КАРТОГРАФСКИ ПАМЕТНИЦИ ОТ IV ДО XIX В.
Откриването на древното крайбрежие на днешното Приморско - като част от тракийската Астике и дял от културно-информационното пространство в античността, е ставало чрез тракийския изток, сиреч откъм Черноморското крайбрежие. Най-коректният от културно-историческо гледище „вход към Астике“ и до днес си остава пространството между Приморско и Ахтопол - на българското крайбрежие, и отсечката между нос Инеада и Мидия - на турското крайбрежие (Ал. Фол). Това е легендарният „източен вход” към Астике, която не е просто днешният Странджански масив, а в древността - цялата територия между Византион, Одрин и Черноморското крайбрежие.

„Стари пристанища в Община Приморско, засвидетелствани в картографски паметници от IV до XIX в.”
в PDF-формат