начало
избор на брой
"Морски колекции"
Стайко Стайков
ДЖЕЙМС УАЙЛД: ВОЕННА КАРТА НА ТЕРИТОРИЯТА МЕЖДУ ДУНАВ И КОНСТАНТИНОПОЛ. 1829 Г.

Печатна, оцветена, самостоятелна
Британска библиотека - Лондон,  43680 (1)
Дигитален архив “Тракия” - ГЕОПАН

Робърт Уолш (1827), “Описание на пътуване от Константинопол до Англия”:

“Тук (на Черно море) се вижда пристанищният град Варна, разположен между два носа, отдалечени на 18 часа път, или на 54 мили един от друг. Всички, които желаят да избягнат трудностите на Балкана, наемат плавателен съд от Константинопол до това пристанище и оттам пристигат в Шумла (Шумен).”

Джеймс Уайлд (1790 - 1836) е английски кралски географ - един  от основателите на Кралското географско дружество в Лондон през 1830 г. Изработва картите за редица атласи като: Общ атлас (1819), Поселенията в Нов Южен Уелс (1820), Генерален атлас (1825), Северна Америка (1836) и др.
Показаната карта е правена въз основа на карта, съставена от Пруския генерален щаб и обхваща територията между устието на р. Дунав и Константинопол. Този район е терен на войната между Русия и Турция през 1828 - 1829 г. След тази война множество българи от Одринска Тракия и Странджанско са се преселили в Бесарабия, Крим и други части на днешна Украйна (тогава т.нар. Новорусийски край), вследствие на което в изоставените места се е получил демографски срив.
Очертани са Варненският залив (Gulf of Varna) и Девненското езеро (Dewina See). Нарисувана е Варненската крепост, а пристанището е означено с рисунка на котва.
Авторът е обърнал внимание на пътищата, водещи към Константинопол и другите големи градове. Означена е част от Диагоналния балкански път Харманли - Адрианопол - Чорлу - Константинопол; частта от Дунавския път Рушчук (Русе) - Тутракан - Силистра - Хърсово - Исакча; Черноморският път от Константинопол през Мидия - Ахтопол - Бургас - Несебър - Варна  - Мангалия - Кюстенджа и до Тулча на р. Дунав. На картата са нанесени и други по-важни сухоземни пътища, които водят от Варна към Шумен и Русе, и от Варна към Силистра.
Д-р Стефан ПЕЙКОВ,
ГЕОПАН - БургасВоенна карта на територията, разположена между Дунав и Константинопол. 1829 г.
Варненският залив (Gulf of Varna) и Девненското езеро (Dewina See). Картаграфирани от Джеймс Уайлд 1829 г.