начало
избор на брой
"Морски колекции"ДЕВИНА (ДЕВНЯ) ВЪРХУ ГЕОГРАФСКИ КАРТИ ОТ XVII - XIX ВЕК
В края на XVII век върху западноевропейските географски карти, представящи европейските владения на Османската империя, се появяват нови имена на градове, села, планини, реки и пътища. Едно от тези нови имена е Девина (Девня). Името на селището, във вариантите - Devina, Dewina, Dewna, Dovino, Divinа, Divino, Devna, Девна, се среща върху френски, холандски, немски, австрийски, белгийски, италиански, гръцки, английски, руски и български географски карти. Почти на всички карти е представено и Девненското езеро (Lacus Divinus, Lac. Devina, Devna See), разделено на две с провлак (или като едно цяло).

Пълния текст на статията на Анастас Ангелов (в PDF-формат)