начало
избор на брой
"Морски колекции"
Стайко Стайков
„Черно море в старите  карти”:
КАРТА НА ЧЕРНО МОРЕ ОТ АБРАХАМ ОРТЕЛИУС (1590 Г.)

Абрахам Ортелиус (1527-1598 г.) е един от най-известните представители на холандската картография, който заедно с Герард Меркатор се приемат за създатели на модерната картография. Ортелиус става световно известен с атласа си “Theatrum Orbis Terrarum” (Театър на земите в света), издаден през 1570 г.
Някои от нанесените градове по бреговете на Черно море са Apollonia Magna (Созопол),Mesembria (Несебър), Martianopolis (Девня), Odyssus (Варна), Dionysopolis (Балчик), Tomos (Томи) – място на заточение на римския поет Овидий и Istria (Истрия). Означен е източният край на Стара планина (Aemus mons), дунавската делта, някои реки и областите Moesia (Мизия), Thracia (Тракия), Pontus (Понт) и Caria (Кария). Отбелязани са и племената, населяващи според автора българските земи в древността –bastarne (бастарни), troglodytae (троглодити), crobyzi (кробизи) и др.

ПСЕВДО СКИЛАКС, „Описание на Евксински Понт” (356 г. пр. Хр.):
„...Селимбрия – град с пристанище. Оттук до устието на Понт има петстотин стадии [88,800 км]. Плаването по Босфора нагоре, докато стигнеш при храма на Хермес, се нарича анаплус. Отвъд храма широчината на Понтийското устие е седем стадии [1,243 км]. При Понт в Тракия са следните елински градове: Аполония, Месембрия, Одесопол, Калатис и р. Истър. Плаването покрай Тракия от р. Стримон до Сест трае два дни и две нощи, от устието [Босфорския проток] до р. Истър – три дни и три нощи. Цялото крайбрежно плаване от Тракия и от реката Стримон до реката Истър трае осем дни и осем нощи (всъщност седем дни и седем нощи).”

Рубриката „Черно море в старите  карти” се поддържа от „Морски вестник” – Варна, с подкрепата на “АЛБЕНА” АД  и съдействието на Международния търговски и културен център “ГЕОПАН” Бургас