начало
избор на брой
"Морски колекции"
Стайко Стайков
„Черно море в старите  карти”:
КАРТА НА ЧЕРНО И АЗОВСКО МОРЕ 1781 Г. ЖАН БАРБИЕ ДЬО БОКАЖ
Картата е изработена от френския географ и картограф Жан Барбие дьо Бокаж (1760-1825), един от основателите на Парижкото географско дружество, като илюстрация към книгата му за пътуването на Анахарсис-младия в Гърция през ІV в. пр. Хр., издадена в Лондон през 1781 и 1793 г. Бокаж използва картна подложка на своя учител Жан Батист д’Анвил. Означени са античните градове по днешното българско черноморско крайбрежие Odesse (Варна), Mesembrie (Несебър), Anchiali (Поморие) и Apollonie (Созопол).

Плиний Стари, “Естествена история” (I в.):

“...Планината Хемус с пространно било се надвесва над Понт; там на върха й имало един град Аристеум, а сега на брега се намират Месембрия и Анхиало, гдето бил градът на Меса. В областта Астика имало град Антиум, а сега Аполония. Реки: Панисос, Юрас, Теар, Оросинес; градове: Тиниас, Салмидесос, Дебелтон с блато, който сега се нарича Дебелтум на ветераните. От устието на Искър до устието на Понт някои смятат 500 мили [540 км].”Жан Барбие дьо Бокаж - Карта на Черно и Азовско море, 1781 г.

Печатна, оцветена, 24,5 х 16 см, ЦДА, Колекция д-р С. Симов
ДА “Тракия” ГЕОПАН