начало
избор на брой
"Морски колекции"НЕСЕБЪР ВЪВ ФРЕНСКИ ПЛАН НА ЗАПАДНОТО ЧЕРНОМОРСКО
КРАЙБРЕЖИЕ

Представеният План на западния бряг на Черно море е рисуван върху
жълта хартия и намерен като самостоятелен документ. Съхранява се във Френската национална библиотека - Париж, в изключително богатия раздел „Карти и планове”, под № Ge. B. 2374. Благодарение на Централния държавен архив, копие от Плана е заведено под Инв. № 838/18 в българските архиви.
При съвместната подготовка на забележителната изложба-форум „Европейското откриване на Черно море”, представена по покана на ЕП в Брюксел през 2008 г., документът  бе проучен от нас и дигитализиран.

Планът е съставен от неизвестен френски автор най-вероятно някъде в началото на XVIII в., преди 1724 г. На местата за закотвяне (пристанищата) са представени дълбочините. Маркирани са котвени стоянки. Българското Черноморско крайбрежие е разработено с подробности. Някои от тях се отбелязват на карта за първи път.
Отбелязано е българското пристанище Созопол (Izopouli) с три места за акостиране. Подробно е представен Бургаският залив (Golphe de Foros) с пристанищата Порос (port Poros) с удобно място за акостиране, намиращо се срещу Пиргос (Pyrgos), Циганското пристанище (Ченгене искелеси) и Атанаскьой (Athanaski). Нанесени са още Несебър (Mesevria) и нос Емине (cap Emone). Любопитно е изобразяването на Анхиало (Aquelo), като остров, на който ясно си личат четириъгълната градска крепост, вероятно отделена от брега, с големи пясъчни наноси. Това изобразяване на Анхиало заслужава вниманието на изследователите на Черно море и промените на Черноморския бряг.
На север е означен, сравнително точно, Варненският залив с две места за акостиране, както и пристанищата Галата (Varna galatasi) и Варна (Varna). Последни са отбелязани Балчик (Balchik), Каварна (Cavarna) и нос Калиакра (cap Galegra).
Представеният френски план показва, колко отдавна европейския свят се интересува от западното черноморско крайбрежие и в какъв детайл е познавал неговата картография, независимо, че по това време крайбрежието е било в границите на Османската империя.
Д-р Стефан ПЕЙКОВ -
член на Българската картографска асоциация
План на Западния бряг на Черно море. Началото на XVIII в. Неизвестен автор
Рисуван върху жълта хартия, самостоятелен; Френска национална библиотека - Париж, Карти и планове - Ge. B. 2374, ЦДА - КМФ 35, Инв. № 838/18, Дигитален архив „Тракия” - Геопан
Отсечка на брега между Несебър и Поморие. Поморие е изобразено като остров, отделен от сушата с плитки пясъци. Ясно личи плана на крепостта му, вероятно запазена и през XVIII век., Дигитален архив Тракия” - Геопан