ХЕРОДОТ ЗА ОСНОВАТЕЛИТЕ НА НЕСЕБЪР:
„ЖИТЕЛИТЕ НА ВИЗАНТИОН ЗАСЕЛИЛИ
МЕСЕМБРИЯ”


Радвам се, че в богата ни дигитална колекция от карти, има и прекрасен „оригинал” - част от бургаска колекция, която се надявам, че ще мога да представя. Това е Карта на Антична Гърция на Николай Софиано, 1549 г. Тя е печатна, оцветена и е в частната колекция на познатия на всички в Бургас Климент Атанасов. По негова молба, тя е обработена и стана част от Дигитален архив „Тракия”. Картата предизвика интерес в много специалисти. Някои от тях твърдят, че притежанието на художника Климент Атанасов е ценен картографски паметник.

Кой е авторът на картата?

Николай Софиано (Nikolaos Sofiano, Sophianos)
е учител и картограф от о-в Корфу, който живее във Венеция от 1533 до 1552 г. на прословутата “Рио дей греки”. Съставя и гравира през 1533 г. една карта с наслов „Graecia Antiqua Sophiani”, която е изгубена. Познат е неин вариант от 1549 г., който се копира в следващите векове, включително и от Абрахам Ортелиус.
Представената карта - собственост на бургаския художник, е копие на английския географ, гравьор и книготърговец от немски произход Херман Мол, която той гравира най-вероятно малко преди 1727 г., като добавя в долния десен ъгъл на картата и скала в английски мили. Върху нея с кафяв цвят са нанесени границите на римските провинции в Мала Азия и Европа. В Европа Николай Софиано е очертал следните провинции: Илирик, Дардания, Дакия, Горна и Долна Мизия, Тракия, Македония, Епир, Ахайя и Пелопонес. Всички провинции в Мала Азия допълнително са разграничени на отделни териториални единици, които са очертани със синя боя.
Не са разграничени Илирик, Дардания, Дакия, Горна, Долна Мизия и Тракия, като по този своеобразен начин Софиано ги е изключил от „Стара Гърция”. Месембрия е показана като най-крайната североизточна точка на Тракия.
Тази карта може да се приеме за една от най-ранните европейски исторически карти и изглежда тъкмо делото на Николай Софиано, наред с много други фактори, ще подсети Абрахам Ортелиус да изработи карти с чисто историческо съдържание, като влючени в отделни приложения „Parergоn” към атласа му „Theatrum orbis terrarum”. Graecia Antiqua Sofiani. H. Moll Sculp. Printed for In. Nicholson. Newboroug & John Bullord.
Във всички споменати карти Месембрия присъства, а жителите й - в „Историята” на Херодот ...

Херодот, „Истории” (V в. пр. Хр.):
“… А жителите на Византион и калхедонците отсреща не дочакали да ги нападнат финикийците, а като напуснали страната си, се отправили навътре в Евксинско море и там заселили града Месамбрия.” (VІІ - VІ в. пр. Хр.)

Страбон, “География” (І в. пр. Хр.): „Месемврия, колония на мегарците, по-рано наричана Менебрия, т. е. град на Мена, понеже основателят й се нарича Мена, а пък на тракийски „брия” значи град.”

д-р Стефан ПЕЙКОВ
- член на Българска картографска асоциация (БКА)
начало
избор на брой
"Морски колекции"Карта на Антична Гърция на Николай Софиано, 1549 г.
Месембрия в картата на Софиано. Отбелязани са Анхиало, Дебелт, Аполония и река Panissus (Камчия).
Бюст на Херодот от колекцията „Фарнезе”. Днес се намира в Археологическия музей в Неапол. Представата за „бащата на историята” е от времето на Римската империя. Херодот е роден през 484 г. пр.н.е. в Халикарнас, а умира 425  пр.н.е.