начало
избор на брой
"Морски колекции"ОДЕСОС ВЪРХУ КАРТИ НА АБРАХАМ ОРТЕЛИЙ
През 1570 г. в Антверпен фламандският картограф Абрахам Ортелий - Abraham Ortelius, 1527–1598) издава първият си атлас – “Theatrum Orbis Terrarum. Auctoris aere & cura impressum absolutumque apud Aegid. Coppenium Diesth, Antverpiae M.D.LXX” (Зрелище на земното кълбо), сборник от 53 карти с подробни географски текстове. Върху две от картите на Ортелий, публикувани (на латински) в приложението “Parergon” (съдържащо исторически карти), срещаме и името на античния Odessus (с формата Odyssus) (Одесос – дн. Варна).
В приложението на атласа от 1590 г. – “Parergon” е публикувана картата със заглавие: “Pontvs Evxinvs. Aequor Iasonis pulsatum remige primum. Cum Priuilegio Imp. Reg. et Belgico, Ad decennium. 1590. Ex conatibus geographicis Abrahami Ortelij” (Черно море). Тя има размери 35,9 x 50,5 см и мащаб 1:3750000. Картата (публикувана за първи път през 1570 г.) е посветена на Черно море и прилежащите му територии.
За съставянето на картата Абрахам Ортелий е използвал сведения на Герард Меркатор (Gerard Mercator, 1512–1594) и античните автори Плиний (Plinius), Овидий (Ovidius), Страбон (Strabon), Аполоний (Apollonius), Прокопий (Procopius) и Апиан (Appianus). На картата е представен (със знак за крепост) и Odyssus (Одесос – Варна). Градът е ситуиран на брега на Pontvs Evxinvs (Черно море), между Dionysopolis, que et Crunos antea (Дионисопoлис – дн. Балчик) на север и Martianopolis (Марцианополис – дн. кв. Река Девня на гр. Девня) на юг.
Втората карта е публикувана в приложението на атласа от 1595 г. Тя е посветена на римските провинции Дакия и Мизия и носи заглавие: “Daciarvm, Moesiarvm qve, vetvs descriptio. Cum Privilegijs decennalib. Imp. Reg. et Cancellarie Brabantice. Ex conatibus Abrahami Ortelij. 1595 (Старо описание на Дакиите и Мизиите). Картата има размери 35,2 x 46,3 см и мащаб 1:3000000.
За съставянето на картата Ортелий е използвал сведения на античните автори Страбон (Strabon), Тукидид (Thukydides), Птолемей (Ptolemaios) и др. Селищата, планините и реките носят старите си (антични) названия. На картата са отбелязани и местата на племената (Troglodytae; Obulensij; Crobyzi и др.), както и названията на редица области и провинции (MOESIA I SIVE SVPERIOR, MOESIA II. VEL INFERIOR, SCYTHIA MINOR и др.). На картата е представен (със знак за крепост) и Odyssus (Одесос – Варна). Той е даден в провинция Втора или Долна Мизия (MOESIA II. VEL INFERIOR). Градът е ситуиран на брега на PONTI EVXINI, SARMATICI, SIVESCYTHICI PARS (Черно море), между Dionysopolis que et Crunos antea (Дионисопoлис – дн. Балчик) и Martianopolis (Марцианополис – дн. кв. Река Девня на гр. Девня).
Анастас АНГЕЛОВ
Abraham Ortelius – “Pontvs Evxinvs” – 1590 г. “Theatrum Orbis Тerrarum” (Atlas Edition 1595L, p. 566–567).
Фрагмент от картата “Pontvs Evxinvs” – 1590 г.
Abraham Ortelius – “Daciarvm, Moesiarvm qve, vetvs descriptio” – 1595 г. “Theatrum Orbis Terrarum” (Atlas Edition 1595L, p. 562–563).
Фрагмент от картата “Daciarvm, Moesiarvm qve, vetvs descriptio” – 1595 г.