начало
избор на брой
"Морски колекции"
Стайко Стайков
ПРИМОРСКО (ПОЛУОСТРОВЪТ) В ПЪРВИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ИСТОРИЧЕСКИ АТЛАСПолуостровът e отбелязан като Cherronesus още през 1585 г. Изобразен е на карта от Абрахам Ортелиус (1527-1598) – един от най-изявените представители на холандската картография, който, заедно с Герард Меркатор, полага основите на модерната европейска картография.
С „Карта на древна Тракия“ (1585 г.) районът на днешното Приморско е включен и в първия европейски специален исторически атлас (1598 г.).
Областта на Странджа (означена като Хемимонт – Планините на Хем), съвпада с тракийската стратегия Астика, населявана от племето асти. Астите са поразявали пътешествениците с обичая си да играят на огън, запазен и до днес.
Карта на древна Тракия от Абрахам Ортелиус
Абрахам Ортелиус. Карта на древна Тракия, 1585 г.
Печатна, оцветена, 45,5 х 35,5 см.
Частна колекция на д-р С. Симов
Дигитален архив „Тракия” – Геопан
Корица-лице на Календара:
Информационен календар, 2013 г.
Община Приморско
Под редакцията на доц. Виолета Василчина
Графичен дизайн – „Ваколор” ООД, Пловдив
Печат – ТАФПРИНТ, Пловдив
Съвместен проект на Община Приморско и „Приморско клуб” ЕАД
Страницата за м. февруари от календара на Приморско за 2013 г.